Kůrovcová mapa je novým užitečným doplňkem monitoringu lesů

Je určena pro vlastníky lesa a jejich odborný personál

Období, v němž byly snímky pořízeny a data vyhodnocena, je uvedeno nad mapou

Zobrazeny jsou 2 typy ploch:


- čerstvé holiny (na mapě modře)
- suchý porost (na mapě červeně)

Každou plochu vyznačenou červenou i modrou barvou ve vašem zájmovém území je třeba navštívit a provést terénní šetření.
U souší může jít o sterilní souše, které již byly lýkožroutem opuštěny nebo a aktivní kůrovcové stromy, kde je ještě lýkožrout smrkový pod kůrou (nebo alespoň částečně) a je tedy ohrožením pro sousední stromy (porosty).

V případě nalezení aktivních kůrovcových stromů, tj. stromů, kde se pod kůrou nalézají různá vývojová stádia lýkožrouta, je nutný aktivní přístup, tedy co nejrychlejší těžba a následná účinná asanace. Stejný postup je třeba aplikovat na okrajích vytěžených ploch (čerstvých holin), kde došlo k napadení okolních stromů.

V případě, že na mapě zjistíte riziko šíření kůrovců ze sousedních porostů, je na místě informovat vlastníka sousedního porostu, případně jeho zástupce, OLH a v případě nečinnosti státní správu lesů na příslušné obci s rozšířenou působností.

Pro odbornou pomoc je možné rovněž kontaktovat Lesní ochrannou službu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Opatření obecné povahy MZe

Opatření obecné povahy MZe z 3. dubna 2019 rozděluje naše lesy do dvou oblastí dle výskyty lýkožrouta smrkového. Pro vlastníky má dva dopady. Za prvé na celém území ČR se odkládá těžba sterilních kůrovcových souší až do konce roku 2022. Důvodem je nutnost soustředit se na aktivní kůrovcové stromy, aby se z nich kůrovec nevyrojil a nenapadl další stromy. Rozhodně není důvodem ponechat je vylétnout, aby se dostaly úmyslně do kategorie sterilní souše a nemusely se kácet. Současně bylo naše území rozděleno do dvou oblastí, které jsou vylišeny až do katastrálních území (a budou v čase upravovány). V té kalamitní nemusí být využívány obranná opatření (lapáky, otrávené lapáky, feromonové lapače - maximálně pro monitoring letu). V druhé oblasti se postupuje dle platné legislativy (s výjimkou kácení sterilních souší).

Kompletní znění opatření obecné povahy najdete zde.

 

OOP_mapa_mala

kurovcova-mapa-co-zobrazuje