Kůrovcová mapa je novým užitečným doplňkem monitoringu lesů

Je určena pro vlastníky lesa a jejich odborný personál

Období, v němž byly snímky pořízeny a data vyhodnocena, je uvedeno nad mapou

Zobrazeny jsou 2 typy ploch:


- čerstvé holiny (na mapě modře)
- suchý porost (na mapě červeně)

Každou plochu vyznačenou červenou i modrou barvou ve vašem zájmovém území je třeba navštívit a provést terénní šetření.
U souší může jít o sterilní souše, které již byly lýkožroutem opuštěny nebo a aktivní kůrovcové stromy, kde je ještě lýkožrout smrkový pod kůrou (nebo alespoň částečně) a je tedy ohrožením pro sousední stromy (porosty).

V případě nalezení aktivních kůrovcových stromů, tj. stromů, kde se pod kůrou nalézají různá vývojová stádia lýkožrouta, je nutný aktivní přístup, tedy co nejrychlejší těžba a následná účinná asanace. Stejný postup je třeba aplikovat na okrajích vytěžených ploch (čerstvých holin), kde došlo k napadení okolních stromů.

V případě, že na mapě zjistíte riziko šíření kůrovců ze sousedních porostů, je na místě informovat vlastníka sousedního porostu, případně jeho zástupce, OLH a v případě nečinnosti státní správu lesů na příslušné obci s rozšířenou působností.
Pro odbornou pomoc je možné rovněž kontaktovat Lesní ochrannou službu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

kurovcova-mapa-co-zobrazuje