Co mapa zobrazuje

Kůrovcová mapa zobrazuje suché a čerstvě vytěžené smrkové porosty jako rizikové plochy šíření kůrovců do okolních porostů.

Období pořízení družicových snímků Planet a jejich analýza: září 2018, duben 2019 
Letecké snímky podkladové mapy jsou pořizovány delším časovém období a nekorespondují s aktuálním stavem porostů.

Na podkladě družicových dat Planet za období duben 2019 (od 15. 4. do 25. 4.) byla aktualizována Kůrovcová mapa (KM), která ukazuje výskyt suchých smrkových porostů a aktuálních těžeb na území celé České republiky. Aktuální mapa byla porovnána s předchozí verzí KM ze září 2018. Takto byl zpracován výstup, který detekuje:

  1. 1) suchý porost SM září 2018 (detekovaný v září 2018),
  2. 2) suchý porost SM duben 2019 (nově detekovaný),
  3. 3) těžbu (holiny) za uvedené rozdílové období.

Popis legendy:

- Suchý porost SM (2018 září)

Jedná se o suché smrkové porosty, které byly detekovány v Kůrovcové mapě září 2018. Pokud si zároveň zobrazíte (překryjete) vrstvu „Čerstvě vytěžená plocha", uvidíte, kde již došlo do dubna 2019 k odtěžení takto detekovaných suchých porostů.

- Suchý porost SM (2019 duben)

Jedná se o suché smrkové porosty, které byly nově detekovány v Kůrovcové mapě duben 2019. Pokud byly již suché porosty detekovány v září 2018, nejsou v této vrstvě zobrazeny.

- Čerstvě vytěžená plocha

Jedná se o území smrkových porostů, kde v období od konce září, resp. začátku října 2018 až do druhé poloviny dubna 2019 (15-25. 4. 2019) byla detekována těžba (vznik holiny). Pro zobrazení historie lze zobrazit současně i vrstvu „Suchý porost (2018 září)" a před zobrazením zjistit, která část detekované těžby za toto období byla v suchých porostech ze září 2018.