Co mapa zobrazuje

Kůrovcová mapa zobrazuje suché a čerstvě vytěžené smrkové porosty jako rizikové plochy šíření kůrovců do okolních porostů.

Období pořízení družicových snímků Planet a jejich analýza: září 2018
Letecké snímky podkladové mapy jsou pořizovány delším časovém období a nekorespondují s aktuálním stavem porostů.

Na základě snímků družicového systému Planet Inc. byla vytvořena mozaika celé ČR s rozlišením 3 m/pixel. Z této mozaiky ČR byla odvozena mapa vegetačního indexu NDVI a provedena analýza pouze na území dle mapy aktuálního rozšíření SM vyššího než 12 m včetně SM ve směsích.

Byly detekovány dvě kategorie: stojící suchý les a čerstvé holiny (holá půda). Tyto byly odděleny na základě hodnot vegetačního indexu TGI (Triangular Greenness Index).

Výsledkem je mapa aktuálního výskytu holin a suchých porostů detekovaných na území ČR.
Vyloučeny jsou holiny z předchozího období. Zobrazeny mohou být také suché stromy vzniklé usychající z jiného důvodu, než je napadení kůrovci. Zjednodušeně se jedná o mapu nově vzniklých holin a stojícího mrtvého dřeva.

kurovcova-mapa-co-zobrazuje