Období pořízení a analýzy družicových snímků Planet: září 2019.
Letecké snímky podkladové mapy jsou pořizovány v delším časovém období
a nekorespondují s aktuálním stavem porostů.

loading
  • Legenda:
  • Jehličnaté souše detekované k září 2019
  • Těžba jehličnatého dříví v období září 2018 až září 2019
 

Podzimní aktualizace kůrovcové mapy 2019

Na základě analýzy satelitních dat Planet ze září 2019 byla pracovištěm Dálkového průzkumu země ÚHÚL provedena detekce jehličnatých těžeb za rozdílové období září 2018 až září 2019 a detekce suchých jehličnatých stromů (k září2019). Podzimní aktualizace tedy obsahuje plochy jehličnatých porostů, tedy včetně borovice.
Výsledky můžete najít na www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL.
Na www.kurovcovamapa.cz jsou červeně zobrazeny: jehličnaté souše detekované k září 2019 a modře těžby jehličnatého dříví v období září 2018 až září 2019.


Na základě podzimní analýzy bylo detekováno:

Na základě upřesněné analýzy bylo za období září 2018 až září 2019 v jehličnatých porostech detekováno přibližně 37 000 ha těžeb a přibližně 9700 ha souší k září 2019. Vzhledem k výraznému zhoršení situace i v borových porostech byla na rozdíl od předchozích aktualizací provedena analýza nejen se zaměřením na smrkové porosty, ale i pro všechny ostatní jehličnaté porosty, které jsou nyní zobrazeny v mapových výstupech. Ze součtu výměry nových těžeb a souší vychází jako nejvíce zasažené následující ORP: Třebíč (3 100 ha), Jihlava (2 660 ha), Dačice (1 730 ha), Velké Meziříčí (1 631 ha), Bruntál (1 442 ha), Havlíčkův Brod (1 268 ha), Telč (1 080 ha) Jeseník (1 072 ha), Vyškov (982 ha), Krnov (972 ha) a Moravské Budějovice (968 ha).


Detekce souší je výsledkem pouze semi-automatického vyhodnocení, a proto s cílem zvýšit celkovou spolehlivost této detekce, proběhlo ještě ruční (okulární) zpracování satelitních dat operátory.

Pomůcka vlastníků lesů pro monitoring rizika šíření kůrovců

Pilotní projekt kůrovcová mapa zobrazuje plochy zvýšeného rizika šíření kůrovců do okolních porostů.

Kůrovcová mapa je geografická vrstva vzniklá analýzou družicových snímků na základě automatizovaného vyhodnocení vegetačních indexů pro území pokryté smrkovými porosty v ČR.

Monitoring porostů podle kůrovcové mapy je vhodný zejména v období, kdy není kůrovec aktivní a je nezbytné monitorovat stav porostů a realizovat sanitární těžby.

Vstupní satelitní mapa lesních dřevin má hrubší prostorové rozlišení 10m/pixel, byla pořízena v minulých letech a tudíž plně nekoresponduje s aktuálním stavem porostů.

Kůrovcová mapa nezobrazuje veškeré rizikové plochy. Obzvláště ve smíšených porostech nemusí zobrazovat všechny jedince a hloučky SM, potenciální napadené, či jinak rizikové pro šíření kůrovce.

Kůrovcová mapa je provozním testováním využití analýzy satelitních snímků v provozních podmínkách v čase aktuálního pořízení snímků a není určena pro jakoukoli kontrolní činnost dle související legislativy.

 

Partneři projektu

uhul

Les-prace-2

MZE-logo -2

 los-logo

 

vulm-logo

logo_kurovcoveinfo-svg

 VLS logo