Letecké snímky podkladové mapy jsou pořizovány v delším časovém období
a nekorespondují s aktuálním stavem porostů.

 
 
loading
 • Těžba jehl. (holiny) 5/2021 - těžba jehličnatého dříví v období od září 2020 až květen 2021
 • Těžba jehl. (holiny) 9/2020 - od července 2020 až září 2020
 • Těžba jehl. (holiny) 7/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od dubna 2020 až července 2020
 • Těžba jehl. (holiny) 4/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od září 2019 až duben 2020
 • Suchý jehl. 9/2020 - jehličnaté souše detekované v září 2020
 • Suchý nezprac. od 9/2020 - jehličnaté souše ze září 2020 nezpracované ke květnu 2021
 

Podzimní aktualizace Kůrovcové mapy

(Aktualizováno 2. 12. 2020)

Aktualizace: na www.kurovcovmapa.cz se několik hodin (do 12:00, 3. 12. 2020) zobrazovala chybně vrstva těžeb k 9/2020.
Problém vznikl chybou při importu dat na portál kurovcovamapa.cz. Za chybu se omlouváme.

Vývoj souší a těžeb v převážně jehličnatých porostech od září 2018 dle aktualizace kůrovcové mapy k září 2020

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále cca 8 300 ha jehličnatých souší nově detekovaných v září 2020 a cca 6 900 ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období (červenec 2020).

Dle celkové výměry těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech jsou za aktuálně sledované období nejvíce zasaženými ORP především Děčín (cca 1 550 ha) a Jihlava (cca 1 550 ha), dále pak Boskovice, Třebíč, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a další. Proti předchozímu období nastala tedy změna a nejvíce zasaženým ORP (dle součtu detekovaných těžeb a souší) se stal spolu s ORP Jihlava i ORP Děčín. Pro dané území ORP Děčín má dominantní vliv vývoj situace NP České Švýcarsko, kde lze na ukázkové animaci vizualizovat vývoj v čase od září 2018 do září 2020. (viz obr. 1 - animace).

Detekce těžeb za rozdílové období od července 2020 do září 2020 a detekce suchých stromů k září 2020 pro území převážně jehličnatých porostů byla provedena na základě analýzy satelitních dat Planet ze září 2020. V rámci tohoto území se nacházelo v roce 2019 přibližně 90 % zásoby všech jehličnanů v lesních porostech. Detekce těžeb a suchých porostů proběhla na základě analýzy časové řady dat Planet pomocí prahování vegetačních indexů NDVI (TGI, VARI) a jejich rozdílů.

animace_podzim_2020

Na přiložených mapkách si můžete zobrazit aktuální vývoj v členění dle ORP podle absolutní hodnoty dotčené plochy v ha (viz obr. 2) a dle procentuálního podílu dotčené plochy k celkové výměře jehličnatých porostů (viz obr. 3).

KM_podzim2020

KM_podzim(2)2020

Vzhledem k tomu, že detekci souší a těžeb pro převážně jehličnaté porosty ze satelitních dat Planet analyzujeme již třetím rokem, můžeme porovnat roční vývoj za období září 2018 až září 2019 a následné období září 2019 až září 2020. Výsledkem těchto hodnocení jsou níže uvedené hodnoty:

 • • rozdílová analýza ze září 2019 a září 2018: 37 000 ha těžeb a 9 700 ha souší (k září 2019)
 • • rozdílová analýza ze září 2020 a září 2019: 50 000 ha těžeb a 15 200 ha souší (k září 2020)

Vývoj můžeme porovnávat např. dle členění krajů viz kartogram (obr. 4).

KM_podzim(3)2020

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL.
 

Pomůcka vlastníků lesů pro monitoring rizika šíření kůrovců

 • Pilotní projekt kůrovcová mapa zobrazuje plochy zvýšeného rizika šíření kůrovců do okolních porostů.
 • Kůrovcová mapa je geografická vrstva vzniklá analýzou družicových snímků na základě automatizovaného vyhodnocení vegetačních indexů pro území pokryté smrkovými porosty v ČR.
 • Monitoring porostů podle kůrovcové mapy je vhodný zejména v období, kdy není kůrovec aktivní a je nezbytné monitorovat stav porostů a realizovat sanitární těžby.
 • Vstupní satelitní mapa lesních dřevin má hrubší prostorové rozlišení 10m/pixel, byla pořízena v minulých letech a tudíž plně nekoresponduje s aktuálním stavem porostů.
 • Kůrovcová mapa nezobrazuje veškeré rizikové plochy. Obzvláště ve smíšených porostech nemusí zobrazovat všechny jedince a hloučky SM, potenciální napadené, či jinak rizikové pro šíření kůrovce.
 • Kůrovcová mapa je provozním testováním využití analýzy satelitních snímků v provozních podmínkách v čase aktuálního pořízení snímků a není určena pro jakoukoli kontrolní činnost dle související legislativy.
 •  

Partneři projektu

uhul

Les-prace-2

MZE-logo -2

 los-logo

 

vulm-logo

logo_kurovcoveinfo-svg

 VLS logo