Letecké snímky podkladové mapy jsou pořizovány v delším časovém období
a nekorespondují s aktuálním stavem porostů.

 
 
loading
 • Těžba jehl. (holiny) 7/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od dubna 2020 až července 2020
 • Těžba jehl. (holiny) 4/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od září 2019 až duben 2020
 • Těžba jehl. (holiny) 9/2019 - těžba jehličnatého dříví v období od září 2018 až září 2019
 • Suchý jehl. 7/2020 - jehličnaté souše detekované v červenci 2020
 • Suchý nezprac. od 4/2020 - nezpracované jehličnaté souše z předchozích období (duben 2020)
 

Letní aktualizace Kůrovcové mapy 2020

(Aktualizováno 29. 9. 2020)

Aktualizovaná kůrovcová mapa na podkladě satelitních dat z rozdílového období od dubna až července 2020 obsahuje cca 14 800 ha detekovaných těžeb převážně jehličnatých porostů, dále cca 7 600 ha jehličnatých souší nově detekovaných v červenci 2020 a cca 2 500 ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období. Nejvíce zasaženým zůstává kraj Vysočina a oblast NP České Švýcarsko.

Na základě analýzy satelitních dat společnosti Planet z převážně konce července 2020 byla provedena detekce těžeb za rozdílové období od přibližně poloviny dubna do července 2020 a detekce suchých stromů v červenci 2020 pro území převážně jehličnatých porostů. V rámci tohoto území se nacházelo v roce 2019 přibližně 90 % zásoby všech jehličnanů v lesních porostech. Detekce těžeb a suchých porostů proběhla na základě analýzy časové řady dat Planet pomocí prahování vegetačních indexů NDVI (TGI, VARI) a jejich rozdílů.

Na základě této analýzy bylo detekováno 14 806 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v uvedeném rozdílovém období (cca 3,5 měsíců), dále 7 612 ha jehličnatých souší nově detekovaných v červenci 2020 a 2 516 ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období. Dle celkové výměry těžeb a souší (absolutní hodnoty) v převážně jehličnatých porostech jsou za aktuálně sledované období nejvíce zasažených ORP Jihlava, Třebíč, Děčín, Boskovice, Velké Meziříčí, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a další (obr. 1). Situace je za hodnocené období obobná i při srovnání procentního podílu detekovaných těžeb a souší pro jednotlivé ORP vzhledem k celkové výměře převážně jehličnatých porostů vyhodnocené z DPZ k roku 2019 (obr. 2).

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL.

2010_mapa_1

2010_mapa_2.png

 

Pomůcka vlastníků lesů pro monitoring rizika šíření kůrovců

 • Pilotní projekt kůrovcová mapa zobrazuje plochy zvýšeného rizika šíření kůrovců do okolních porostů.
 • Kůrovcová mapa je geografická vrstva vzniklá analýzou družicových snímků na základě automatizovaného vyhodnocení vegetačních indexů pro území pokryté smrkovými porosty v ČR.
 • Monitoring porostů podle kůrovcové mapy je vhodný zejména v období, kdy není kůrovec aktivní a je nezbytné monitorovat stav porostů a realizovat sanitární těžby.
 • Vstupní satelitní mapa lesních dřevin má hrubší prostorové rozlišení 10m/pixel, byla pořízena v minulých letech a tudíž plně nekoresponduje s aktuálním stavem porostů.
 • Kůrovcová mapa nezobrazuje veškeré rizikové plochy. Obzvláště ve smíšených porostech nemusí zobrazovat všechny jedince a hloučky SM, potenciální napadené, či jinak rizikové pro šíření kůrovce.
 • Kůrovcová mapa je provozním testováním využití analýzy satelitních snímků v provozních podmínkách v čase aktuálního pořízení snímků a není určena pro jakoukoli kontrolní činnost dle související legislativy.

 

Partneři projektu

uhul

Les-prace-2

MZE-logo -2

 los-logo

 

vulm-logo

logo_kurovcoveinfo-svg

 VLS logo